Hoe benut GS Technology de troeven van Additive Manufacturing?

De maakindustrie is steeds op zoek naar nieuwe en verbeterde productietechnieken. Het ontstaan van Additive Manufacturing, waarmee men verschillende beperkingen van conventionele technologieën omzeilt, is hier een mooi voorbeeld van. Sinds de geboorte van de eerste 3D-printer, eind jaren tachtig vorige eeuw, heeft AM een sterke evolutie doorgemaakt. Dit maakt dat er vandaag de dag een groot aanbod bestaat aan toestellen en technieken die het productieproces kunnen versnellen en vereenvoudigen, zonder aan kwaliteit te moeten inboeten.

Steeds meer bedrijven maken daarom de overstap naar Additive Manufacturing. Echter is het niet vanzelfsprekend om te bepalen waar en hoe deze technologieën in een bedrijf geïntegreerd moeten worden voor een optimaal rendement. Daarnaast is het cruciaal om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen binnen de wereld van het (industrieel) 3D-printen, aangezien generaties van snellere, meer rendabele en duurzamere toestellen elkaar zeer snel opvolgen. Een gespecialiseerd AM-consultancybedrijf zoals GS Technology kan hierin ondersteuning bieden.

Additive Manufacturing of 3D-printing?

Als gespecialiseerde consultancyfirma heeft GS Technology het doel bedrijven te overtuigen van de mogelijkheden van Additive Manufacturing. Onder deze noemer valt echter een resem aan technologieën die één ding gemeenschappelijk hebben. Zoals de naam suggereert, worden objecten opgebouwd door stapsgewijs meer en meer materiaal met elkaar te verbinden. De geometrieën die op deze manier worden gevormd zijn bovendien geheel gebaseerd op digitale versies van de modellen, dewelke eerst in gespecialiseerde CAD-software (Computer Aided Design) gemaakt worden.

De begrippen Additive Manufacturing en 3D-printen worden vaak door elkaar gebruikt en betekenen in wezen ook hetzelfde. In een industriële context is het desondanks meer gangbaar om van AM te spreken, aangezien hier meer geavanceerde en nauwkeurige technieken gebruikt worden. Bij AM denken we sneller aan grotere, duurdere, maar ook meer capabele installaties die tot op zekere hoogte geschikt zijn voor serieproductie en bijvoorbeeld zeer gesofisticeerde materialen of metalen kunnen printen. De term 3D-printen wordt daarentegen voornamelijk gebruikt om de meer laagdrempelige machines en technieken te beschrijven.

Als gespecialiseerde consultancyfirma heeft GS Technology het doel bedrijven te overtuigen van de mogelijkheden van Additive Manufacturing. Onder deze noemer valt echter een resem aan technologieën die één ding gemeenschappelijk hebben. Zoals de naam suggereert, worden objecten opgebouwd door stapsgewijs meer en meer materiaal met elkaar te verbinden. De geometrieën die op deze manier worden gevormd zijn bovendien geheel gebaseerd op digitale versies van de modellen, dewelke eerst in gespecialiseerde CAD-software (Computer Aided Design) gemaakt worden.

Additive Manufacturing Consultancy

GS Technology begeleidt firma’s bij het introduceren van additieve technologieën ter optimalisatie van bestaande workflows en processen. Aan de hand van een zorgvuldige bedrijfsanalyse en in dialoog met de klant wordt vastgelegd op welke manieren AM een meerwaarde kan betekenen. Hierbij wordt het complete ontwikkelingsproces in acht genomen; van ideegeneratie en prototyping tot finale productie. Verschillende bedrijven hebben verschillende noden. Additieve technologieën kunnen daarbij zeer flexibel worden ingezet. GS Technology bezit de kennis en middelen om de integratie van de juiste techniek op de juiste plaats te verzorgen.

Productontwikkeling

De 3D-printer werd al kort na zijn ontstaan opgepikt door ontwerpers en productontwikkelaars voor wie het potentieel van de technologie snel duidelijk was. Met de komst van deze toestellen werd het plots veel toegankelijker om de functionaliteit of vormgeving van een voordien ontastbaar productidee in de fysieke wereld uit te proberen. Het proces achter de totstandkoming van een nieuw product heeft doorgaans een iteratief karakter, waarbij incrementeel verbeterde prototypes elkaar snel opvolgen. Voor deze werkwijze, meestal aangeduid als rapid prototyping, bleek de 3D-printer een enorm waardevolle tool.

Bij GS Technology worden onze toestellen evenzeer voor deze toepassingen ingeschakeld. Klanten kunnen ons benaderen met een idee of probleem waar men in eerste instantie nog geen ontwerp of oplossing voor heeft. In overleg worden de vereisten vastgelegd, waarna onze ontwerpers aan de slag gaan met het uitwerken van een geschikte oplossing. Met behulp van de eigen printers worden concepten en principes zeer snel omgezet in tastbare objecten waarmee de werking geverifieerd kan worden. De klant krijgt zo al bij aanvang zeer concrete voorbeelden van een mogelijk eindproduct en kan eenvoudig bijsturen waar nodig.

Tijdens het ontwikkelingsproces wordt uiteraard stilgestaan bij de productietechnieken die benut kunnen worden voor de realisatie van het finaal ontwerp. Dankzij de aanzienlijke evoluties die de wereld van Additive Manufacturing de laatste jaren heeft doorgemaakt, kunnen we deze technologieën voor een snel toenemend aantal toepassingen als waardig alternatief beschouwen voor de meer conventionele productietechnieken. Indien blijkt dat AM de interessantste optie is vanwege zaken zoals doorlooptijd, kostenefficiëntie en het vermogen om complexe objecten te fabriceren, wordt het ontwerp geoptimaliseerd om deze voordelen zoveel mogelijk uit te spelen. In veel gevallen kunnen voor productie onze eigen 3D-printers ingeschakeld worden.

Niet al onze klanten komen echter met de vraag een product van nul te ontwikkelen. Vaak wordt geïnformeerd of het mogelijk is bestaande ontwerpen of producten te fabriceren met een AM-technologie. Dit omdat het initiële ontwerp bijvoorbeeld complicaties ondervindt op gebied van bevoorrading, kritieke ontwerpfouten of vervangonderdelen dewelke op al dan niet korte termijn verholpen moeten worden. GS Technology is gespecialiseerd in reverse engineering en optimalisatie van zowel fysieke voorwerpen als digitale ontwerpen. Met behulp van 3D-scantechnologie zijn we in staat objecten met zeer hoge nauwkeurigheid te digitaliseren en te reproduceren, waarbij ontwerpoptimalisaties kunnen worden uitgevoerd waar nodig.

In-house 3D-printing

Het is onmiskenbaar dat AM een flink aantal voordelen en quasi oneindig veel potentiële toepassingen heeft. Hoe vroeger men in het productontwikkelingsproces rekening houdt met de mogelijkheden van AM, des te groter de voordelen zullen zijn. Het kan om die reden zeer interessant zijn om ontwerp en productie niet (langer) uit te besteden, maar te investeren in een eigen machine en in-house expertise. Ook louter op vlak van doorlooptijd en fabricagekosten zal een 3D-printer zichzelf doorgaans op zeer korte tijd terugverdienen. Naar keuze van technologie en printermodel toe is het evenwel belangrijk u goed te laten adviseren, aangezien de voorziene toepassingen bepalend kunnen zijn voor het meest geschikte toestel.

Fused Deposition Modelling (FDM)

Van alle 3D-printtechnieken is FDM wellicht het meest bekend en wijdverspreid. Deze technologie werkt met een printkop die zich volgens 3 assen kan bewegen. Tijdens die verplaatsing wordt er thermoplastisch materiaal verwarmd en geëxtrudeerd, waarna het terug stolt om de beoogde vorm aan te nemen.

GS Technology heeft exclusieve samenwerkingen met FDM-printerfabrikanten zoals Markforged en Loop3D, en biedt daarnaast toestellen aan van Stacker en Prusa3D.

Meer info

Selective Laser Sintering (SLS)

Zoals de naam suggereert maken SLS-printers gebruik van laserstralen om objecten te creëren. Dit type toestel deponeert herhaaldelijk zeer dunne, egale laagjes kunststofpoeder op het printoppervlak, afwisselend met een nauwkeurige laser de korreltjes lokaal verhit zodat deze zich aan elkaar verbinden (ofwel sinteren). Na afloop wordt het niet-gesinterde poeder gescheiden van het printstuk voor hergebruik. GS Technology is verdeler van de toestellen van Sinterit.

Meer info

Stereolithopgraphy (SLA)

SLA-printers maken gebruik van ultravioletlicht om een resin (hars) te laten uitharden via een polymerisatiereactie. Net als bij SLS-technologie gebeurt dit zeer gecontroleerd en lokaal, waardoor als het ware een voorwerp gecreëerd wordt in een met hars gevuld vat. 

Meer info

Robotised 3D-printing

De maximale afmetingen van printstukken zijn doorgaans afhankelijk van de grootte van de printer. Dit hoeft echter niet altijd een limiterende factor te zijn! Door een FDM-printkop te installeren op een robotarm kan men in feite zelf een printer samenstellen die niet beperkt is qua bouwdimensies.

GS Technology maakt voor deze toepassingen gebruik van robotarmen van Kuka en printkoppen van het merk Dyze Design.

De troeven van Additive Manufacturing zijn voor ons niet meer geheim. Van idee tot eindproduct, dat is GS Technology.

Kom gerust eens langs en laat ons praten over de mogelijkheden van AM voor uw bedrijf!

De maakindustrie is steeds op zoek naar nieuwe en verbeterde productietechnieken. Het ontstaan van Additive Manufacturing, waarmee men verschillende beperkingen van conventionele technologieën omzeilt, is hier een mooi voorbeeld van. Sinds de geboorte van de eerste 3D-printer, eind jaren tachtig vorige eeuw, heeft AM een sterke evolutie doorgemaakt. Dit maakt dat er vandaag de dag een groot aanbod bestaat aan toestellen en technieken die het productie-proces kunnen versnellen en vereenvoudigen, zonder aan kwaliteit te moeten inboeten.

Steeds meer bedrijven maken daarom de overstap naar Additive Manufacturing. Echter is het niet vanzelfsprekend om te bepalen waar en hoe deze technologieën in een bedrijf geïntegreerd moeten worden voor een optimaal rendement. Daarnaast is het cruciaal om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen binnen de wereld van het (industrieel) 3D-printen, aangezien generaties van snellere, meer rendabele en duurzamere toestellen elkaar zeer snel opvolgen. Een gespecialiseerd AM-consultancybedrijf zoals GS Technology kan hierin ondersteuning bieden.

Additive Manufacturing of 3D-printing?

Als gespecialiseerde consultancyfirma heeft GS Technology het doel bedrijven te overtuigen van de mogelijkheden van Additive Manufacturing. Onder deze noemer valt echter een resem aan technologieën die één ding gemeenschappelijk hebben. Zoals de naam suggereert, worden objecten opgebouwd door stapsgewijs meer en meer materiaal met elkaar te verbinden. De geometrieën die op deze manier worden gevormd zijn bovendien geheel gebaseerd op digitale versies van de modellen, dewelke eerst in gespecialiseerde CAD-software (Computer Aided Design) gemaakt worden.

De begrippen Additive Manufacturing en 3D-printen worden vaak door elkaar gebruikt en betekenen in wezen ook hetzelfde. In een industriële context is het desondanks meer gangbaar om van AM te spreken, aangezien hier meer geavanceerde en nauwkeurige technieken gebruikt worden. Bij AM denken we sneller aan grotere, duurdere, maar ook meer capabele installaties die tot op zekere hoogte geschikt zijn voor serieproductie en bijvoorbeeld zeer gesofisticeerde materialen of metalen kunnen printen. De term 3D-printen wordt daarentegen voornamelijk gebruikt om de meer laagdrempelige machines en technieken te beschrijven.

Als gespecialiseerde consultancyfirma heeft GS Technology het doel bedrijven te overtuigen van de mogelijkheden van Additive Manufacturing. Onder deze noemer valt echter een resem aan technologieën die één ding gemeenschappelijk hebben. Zoals de naam suggereert, worden objecten opgebouwd door stapsgewijs meer en meer materiaal met elkaar te verbinden. De geometrieën die op deze manier worden gevormd zijn bovendien geheel gebaseerd op digitale versies van de modellen, dewelke eerst in gespecialiseerde CAD-software (Computer Aided Design) gemaakt worden.

Additive Manufacturing Consultancy

GS Technology begeleidt firma’s bij het introduceren van additieve technologieën ter optimalisatie van bestaande workflows en processen. Aan de hand van een zorgvuldige bedrijfsanalyse en in dialoog met de klant wordt vastgelegd op welke manieren AM een meerwaarde kan betekenen. Hierbij wordt het complete ontwikkelingsproces in acht genomen; van ideegeneratie en prototyping tot finale productie. Verschillende bedrijven hebben verschillende noden. Additieve technologieën kunnen daarbij zeer flexibel worden ingezet. GS Technology bezit de kennis en middelen om de integratie van de juiste techniek op de juiste plaats te verzorgen.

Productontwikkeling

De 3D-printer werd al kort na zijn ontstaan opgepikt door ontwerpers en productontwikkelaars voor wie het potentieel van de technologie snel duidelijk was. Met de komst van deze toestellen werd het plots veel toegankelijker om de functionaliteit of vormgeving van een voordien ontastbaar productidee in de fysieke wereld uit te proberen. Het proces achter de totstandkoming van een nieuw product heeft doorgaans een iteratief karakter, waarbij incrementeel verbeterde prototypes elkaar snel opvolgen. Voor deze werkwijze, meestal aangeduid als rapid prototyping, bleek de 3D-printer een enorm waardevolle tool.

Bij GS Technology worden onze toestellen evenzeer voor deze toepassingen ingeschakeld. Klanten kunnen ons benaderen met een idee of probleem waar men in eerste instantie nog geen ontwerp of oplossing voor heeft. In overleg worden de vereisten vastgelegd, waarna onze ontwerpers aan de slag gaan met het uitwerken van een geschikte oplossing. Met behulp van de eigen printers worden concepten en principes zeer snel omgezet in tastbare objecten waarmee de werking geverifieerd kan worden. De klant krijgt zo al bij aanvang zeer concrete voorbeelden van een mogelijk eindproduct en kan eenvoudig bijsturen waar nodig.

Tijdens het ontwikkelingsproces wordt uiteraard stilgestaan bij de productietechnieken die benut kunnen worden voor de realisatie van het finaal ontwerp. Dankzij de aanzienlijke evoluties die de wereld van Additive Manufacturing de laatste jaren heeft doorgemaakt, kunnen we deze technologieën voor een snel toenemend aantal toepassingen als waardig alternatief beschouwen voor de meer conventionele productietechnieken. Indien blijkt dat AM de interessantste optie is vanwege zaken zoals doorlooptijd, kostenefficiëntie en het vermogen om complexe objecten te fabriceren, wordt het ontwerp geoptimaliseerd om deze voordelen zoveel mogelijk uit te spelen. In veel gevallen kunnen voor productie onze eigen 3D-printers ingeschakeld worden.

Niet al onze klanten komen echter met de vraag een product van nul te ontwikkelen. Vaak wordt geïnformeerd of het mogelijk is bestaande ontwerpen of producten te fabriceren met een AM-technologie. Dit omdat het initiële ontwerp bijvoorbeeld complicaties ondervindt op gebied van bevoorrading, kritieke ontwerpfouten of vervangonderdelen dewelke op al dan niet korte termijn verholpen moeten worden. GS Technology is gespecialiseerd in reverse engineering en optimalisatie van zowel fysieke voorwerpen als digitale ontwerpen. Met behulp van 3D-scantechnologie zijn we in staat objecten met zeer hoge nauwkeurigheid te digitaliseren en te reproduceren, waarbij ontwerp-optimalisaties kunnen worden uit-gevoerd waar nodig.

In-house 3D-printing

Het is onmiskenbaar dat AM een flink aantal voordelen en quasi oneindig veel potentiële toepassingen heeft. Hoe vroeger men in het productontwikkelings-proces rekening houdt met de mogelijkheden van AM, des te groter de voordelen zullen zijn. Het kan om die reden zeer interessant zijn om ontwerp en productie niet (langer) uit te besteden, maar te investeren in een eigen machine en in-house expertise. Ook louter op vlak van doorlooptijd en fabricagekosten zal een 3D-printer zichzelf doorgaans op zeer korte tijd terugverdienen. Naar keuze van technologie en printermodel toe is het evenwel belangrijk u goed te laten adviseren, aangezien de voorziene toepassingen bepalend kunnen zijn voor het meest geschikte toestel.

Fused Deposition Modelling (FDM)

Van alle 3D-printtechnieken is FDM wellicht het meest bekend en wijdverspreid. Deze technologie werkt met een printkop die zich volgens 3 assen kan bewegen. Tijdens die verplaatsing wordt er thermoplastisch materiaal verwarmd en geëxtrudeerd, waarna het terug stolt om de beoogde vorm aan te nemen.

GS Technology heeft exclusieve samenwerkingen met FDM-printerfabrikanten zoals Markforged en Loop3D, en biedt daarnaast toestellen aan van Stacker en Prusa3D.

Meer info

Selective Laser Sintering (SLS)

Zoals de naam suggereert maken SLS-printers gebruik van laserstralen om objecten te creëren. Dit type toestel deponeert herhaaldelijk zeer dunne, egale laagjes kunststofpoeder op het printoppervlak, afwisselend met een nauwkeurige laser de korreltjes lokaal verhit zodat deze zich aan elkaar verbinden (ofwel sinteren). Na afloop wordt het niet-gesinterde poeder gescheiden van het printstuk voor hergebruik. GS Technology is verdeler van de toestellen van Sinterit.

Meer info

Stereolithopgraphy (SLA)

SLA-printers maken gebruik van ultravioletlicht om een resin (hars) te laten uitharden via een polymerisatie-reactie. Net als bij SLS-technologie gebeurt dit zeer gecontroleerd en lokaal, waardoor als het ware een voorwerp gecreëerd wordt in een met hars gevuld vat. GS Technology verdeelt SLA-printers van het merk Formlabs.

Meer info

Robotised 3D-printing

De maximale afmetingen van printstukken zijn doorgaans afhankelijk van de grootte van de printer. Dit hoeft echter niet altijd een limiterende factor te zijn! Door een FDM-printkop te installeren op een robotarm kan men in feite zelf een printer samenstellen die niet beperkt is qua bouwdimensies.

GS Technology maakt voor deze toepassingen gebruik van robotarmen van Kuka en printkoppen van het merk Dyze Design.

De troeven van Additive Manufacturing zijn voor ons niet meer geheim. Van idee tot eindproduct, dat is GS Technology.

Kom gerust eens langs en laat ons praten over de mogelijkheden van AM voor uw bedrijf!

nl_BENederlands (België)